Uwaga

Zarząd ZZG JSW S.A. „JAS-MOS”   informuje, że od dnia  04.05-28.05.2022r. w biurze Związku będą przyjmowane wpłaty na wycieczkę, która odbędzie się w dniach 03-05.06.2022r. do Węgierskiej Górki. Osoby, które są  zapisane na liście wycieczkowej jeśli nie ujszczą wpłaty do wyżej podanego terminu zostaną skreśleni z listy.

Ze związkowym pozdrowieniem.