Wybory 2022

Witam serdecznie wszystkich członków naszego Związku i pragnę poinformować, że w dniu 25.03.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów  ZZG JSW S.A. „Jas-Mos” na, którym to zebraniu zostały wybrane nowe władze naszej organizacji związkowej. Przewodniczącym został kol. Sławomir Sobczak, a także  wybrany nowy Zarząd Związku oraz Komisja Rewizyjna. Serdecznie gratulujemy wybranym członkom  i życzymy owocnej pracy w działąlności na rzecz Związku  podczas trwania nowej kadencji.

Ze związkowym pozdrowieniem