Informacja dla osób zapisanych na wycieczkę w Karkonosze

Zarząd Związku informuje osoby, które zapisały się na wycieczkę w Karkonosze, że do dnia 20.04.2022r. w biurze zarządu będą przyjmowane końcowe wpłaty na wycieczkę. Data wycieczki tj:  03-08.05.2022r.  Jeśli uczestnik wycieczki nie wpłaci kwoty końcowj do tego czasu zostanie skreślony z listy uczestników.

Ze związkowym pozdrowieniem.