Barbórka 2021

Z okazji zbliżjącego się Święta Dnia Górnika Zarząd ZZG JSW S.A. „Jas-Mos” składa wszystkim pracownikom oraz dyrekcji wyrazy szacunku i uznania za szczególnie trudny rok ciężkiej górniczej pracy.

Życzymy Wam by Wasza ciężka i odpowiedzialna praca dawała satysfakcję z wykonywanego zawodu, a Święta Barbara, patronka górniczego stanu, niech ma Was i Wasze rodziny w swojej opiece.

Niech żyje nam górniczy stan. Szczęść Boże